Opdrachtencentrale voor opmaak van bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten bij lokale besturen en Vlaamse overheden

De OVAM stelt een raamcontract (opdrachtencentrale) ter beschikking voor de uitvoering van bodemopdrachten op gronden binnen het Vlaamse Gewest, in eigendom van Vlaamse overheden en lokale besturen. Het contract kan gebruikt worden voor volgende types van opdrachten:

 • uitklaren onderzoeksplicht van een grond
 • opstellen gemotiveerde verklaring “geen risicogrond”
 • de uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek
 • de uitvoering van een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek
 • de uitvoering van een beschrijvend bodemonderzoek

Waarom?

Bij de start van het Vlaamse bodembeleid in 1996 sprak Vlaanderen de ambitie uit om alle historisch verontreinigde gronden aan te pakken tegen 2036. Een groot aantal risicogronden is in eigendom van overheden, zowel Vlaamse entiteiten als lokale besturen. Vaak zijn deze risicogronden nog niet onderzocht, aangezien dergelijke gronden nauwelijks overgedragen worden. De overheid heeft echter een belangrijke voorbeeldfunctie te vervullen naar burgers en bedrijven toe.

Om de uitvoering van bodemonderzoeken te stimuleren bij overheden, biedt de OVAM een raamcontract aan voor de uitvoering van bodemonderzoeken en opmaak van bodemsaneringsprojecten voor risicogronden in eigendom van de Vlaamse overheid en lokale besturen. Efficiënt en voordelig!

Wat?

De OVAM treedt hier op als opdrachtencentrale.  Met dit raamcontract creëert de OVAM een kader, waarbinnen een bepaalde Vlaamse entiteit of lokaal bestuur een bodemopdracht kan bestellen en laten uitvoeren. De belangrijkste elementen, zoals kostprijzen en administratief kader, liggen vast bij de plaatsing van het raamcontract en dit allemaal binnen de context van de Wet op Overheidsopdrachten.

Wie komt in aanmerking?

 • Alle entiteiten van de Vlaamse overheid.

 • Steden, gemeenten en provincies.

Een raamcontract, voordelig voor mij?

Het raamcontract levert volgende voordelen op:

 • administratieve besparing;
 • tijdsbesparing;
 • aankoop op grotere schaal, dus prijsvoordeel;
 • vaste bodemsaneringsdeskundige gedurende de looptijd van het raamcontract;
 • uniformiteit (bv. formulieren…).

Hoe begin ik er aan?

Heeft u interesse? Bekijk dan het draaiboek dat u rechts bij publicaties terugvindt. De opdrachtencentrale (bestek RO200307) is opgesplitst in twee delen die door een andere deskundige worden uitgevoerd, zo is er enerzijds een deel voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant en anderzijds voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

In het draaiboek vindt u onder meer de contactgegevens van de deskundigen en een voorbeelddocument voor de aanvraag tot uitvoering van een opdracht. Op die manier kunt u de betrokken bodemsaneringsdeskundige rechtstreeks contacteren.

Hiernaast vindt u ook verdere bijkomende gegevens. De inventaris kunt u opvragen bij de betrokken bodemsaneringsdeskundige.