Rapportcontrole - goed om weten

Rapportcontrole - goed om te weten

Informatie voor de erkende bodemsaneringsdeskundigen - controles bij het ontvangen van een opdracht via het webloket

Opdrachttypes:

 • Oriënterend bodemonderzoek - OBO
 • Exploitatieonderzoek – OBOx
 • Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek – OBBO
 • Beschrijvend bodemonderzoek – BBO
 • (Beperkte) Bodemsaneringsprojecten – (b)BSP
 • Kwaliteitsplan – KP
 • Tussentijdse rapport – TTR en TRN
 • Eindevaluatierapport – EEO

De eerste controle gebeurt tijdens het doorsturen van de opdracht naar de OVAM.  

Door automatische validaties in het webloket bij het verzenden van de opdracht wordt de eBSD geïnformeerd:

 • Aandachtspunten: het webloket geeft aan wanneer bepaalde velden niet zijn ingevuld. Maar eBSD kan alsnog de opdracht doorsturen.
 • Fouten: verplichte velden zijn niet ingevuld. De opdracht kan niet doorgestuurd worden vooraleer deze worden ingevuld.

Wanneer een opdracht is doorgestuurd kan deze worden onderworpen aan manuele controles:

 • Administratieve controle en milieutechnische standaardcontrole (standaardbeoordeling).
 • Milieutechnische controle door een dossierbeheerder (technisch-inhoudelijke screening).
 • Controle door team kwaliteitsbeheer.

Met de administratieve controle gaan we na of alle administratieve elementen in het rapport en de databank aanwezig zijn en of die gegevens correct zijn.

We controleren onder meer de algemene gegevens, koppelingen, gegevens over locaties en verontreinigingen, profielen en analyses, ondertekening, aanwezigheid van plannen of documenten.

Hieronder vindt u de handleidingen van de controlepunten met uitgebreide richtlijnen voor deskundigen.  

De overige controles zijn variabele milieutechnische controlevragen en vaststellingen die de opdracht aan de standaardprocedures toetst.

Rechts op deze pagina bij 'publicaties' vindt u bijkomende informatie voor de deskundigen. We gaan hier ook verder in op aandachtspunten en veel voorkomende fouten die tijdens de controle van rapporten worden vastgesteld.

Met al u vragen kan u terecht op het e-mailadres: standaardbeoordeling@ovam.be

Handleidingen voor deskundigen op basis van administratieve controlepunten

Handleiding OBO(x), (O)BBO

Handleiding (b)BSP

Handleiding KP

Handleiding TTR

Handleiding EEO