Rapportering (A)EEA

De aangepaste Europese richtlijn voor AEEA werd in 2014 omgezet in het VLAREMA. Hierin werden nieuwe rapporteringsverplichtingen opgenomen voor (afgedankte) elektrische en elektronische apparaten waaronder ook (afgedankte) fotovoltaïsche zonnepanelen.

Iedereen die AEEA inzamelt, verhandelt, makelt, uitvoert naar het buitenland, verwerkt of hergebruikt, is verplicht hierover te rapporteren aan de OVAM. Deze verplichting geldt ook voor afvalstromen die buiten het Recupel-systeem of PV-Cycle-systeem ingezameld en verwerkt worden. Distributeurs van EEA die niet samenwerken met een contractant van Recupel zijn eveneens verplicht om hierover te rapporteren.

Daarnaast is elke producent (inclusief invoerder) van EEA verplicht om te rapporteren over de hoeveelheden EEA die op de markt werden gebracht en AEEA die ontvangen werden in het kader van de aanvaardingsplicht.

Voor deze rapporteringsverplichting werd de online registratie- en rapporteringstool BeWeee ontwikkeld (www.BeWeee.be). Vanaf 14 april 2016 tot 30 juni 2016 kan u aan uw rapporteringsverplichtingen voldoen door via dit instrument te rapporteren over het kalenderjaar 2015.

Een beknopt overzicht over hoe u zich kunt registreren, hoe u een nieuwe rapportering kunt starten of indienen, vindt u in de 'Overzichtskaart BeWeee'. U kunt deze pdf downloaden rechts op deze pagina.