Recht op cofinanciering?

  • 5 januari 2022

Als een eigenaar voldoet aan zowel het personeel als het materieel toepassingsgebied kan hij cofinanciering aanvragen voor de bodemsaneringswerken van een historische bodemverontreiniging.

Wanneer vraagt u cofinanciering aan?

De aanvraag kan ingediend worden als de bodemsaneringswerken (gedeeltelijk) zijn uitgevoerd. Enkel de kosten van de saneringswerken die na 31 december 2015 zijn uitgevoerd komen in aanmerking. Een bijkomende voorwaarde is dat de facturen niet ouder dan twee jaar mogen zijn.

Voor de bodemsaneringswerken voor dezelfde bodemverontreiniging kunnen er maximaal drie aanvragen tot cofinanciering ingediend worden. Het gecumuleerde bedrag kan niet meer dan 200.000 euro bedragen.

Meer info

Raadpleeg zeker de webpagina www.ovam.be/cofinanciering voor alle voorwaarden.
Het aanvraagformulier en het model van de rekening- en vorderingsstaat zijn terug te vinden op deze webpagina.