Register van ingezamelde, verhandelde of gemakelde afvalstoffen

De inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars houden een register bij van de afvalstoffen die ingezameld of verhandeld zijn of waarin zij gemakeld hebben. Het register bevat volgende gegevens:

  • de datum van het inzamelen, handelen of makelen,
  • de datum van het effectieve vervoer van de afval stoffen,
  • het ondernemingsnummer en de naam en het adres van de afvalstoffenproducent of de naam en het identificatienummer van het schip waar de afvalstoffen werden ingezameld, alsook de vermelding van de ligplaats,
  • de hoeveelheid afvalstoffen in ton, kubieke meter, liter of kilogram,
  • de aard en samenstelling van de afvalstoffen, met vermelding van de EURAL-code,
  • indien van toepassing, naam, adres en identificatienummer van de vervoerder van de afvalstoffen, van Belgische vervoerders het ondernemingsnummer en van buitenlandse het btw-nummer,
  • de verwerkings- of toepassingswijze van de afvalstoffen: storten, verbranden met energierecuperatie (R1), andere afvalverbranding (D10), hergebruik, composteren, recyclage, sorteren, andere ,voorbehandeling
  • naam, adres en identificatienummer van de verwerker van de afvalstoffen, van Belgische verwerkers het ondernemingsnummer en van buitenlandse het BTW-nummer.

Het register van ingezamelde, verhandelde of gemakelde afvalstoffen wordt ten minste elke werkdag aangevuld met de meest recente gegevens.

Het register wordt gedurende vijf jaar door de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar digitaal bijgehouden. Het register ligt ter inzage op de exploitatiezetel en, voor binnenschippers, op het schip.