Cradle to cradle (C2C)

Cradle to Cradle (van wieg tot wieg of kortweg C2C) won aan bekendheid in de jaren 2000 als een nieuwe en verfrissende kijk op duurzaam ontwikkelen. De principes zijn verrassend eenvoudig: ontwerp producten en omgevingen zodanig dat alles voedingsstof wordt (de natuur kent geen afval), gebruik de zon als energiebron en stimuleer diversiteit. Is C2C een toekomstvisie, een ontwerpconcept, een nieuwe manier van systeemdenken of zelfs een innovatienetwerk? Het gaat er vooral om dat C2C mensen inspireert en mobiliseert om de goede dingen te doen. Het concept sluit in theorie en praktijk aan bij hetgeen de OVAM wil doen.

In de periode 2010-2012 was de OVAM zeer actief betrokken bij het Cradle to cradle-netwerk. Samen met negen andere Europese partners, van de UK tot Roemenië en van Italië tot Finland, omarmde de OVAM het concept in het INTERREG IVC-project 'Cradle to cradle Network' (C2CN). Dat had als doel om het C2C-gedachtegoed in Europa breder te doen landen. Het speelt vooral in op de behoefte aan een leeromgeving waar bestaande inzichten, kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Belangrijker misschien nog is dat het project oog had voor 'leren door te doen', het vinden van geschikte samenwerkingsvormen en nieuwe randvoorwaarden. Bekijk de website van het C2CN hier (www.c2cn.eu). De uitkomst van C2CN was welomschreven, met name door de opmaak van actieplannen. De ideeën en acties uit C2CN zijn geïntegreerd in het OVAM-beleid, er is geen specifieke werking .

Een groeiend aantal spelers uit de industrie en aanverwante sectoren wil onderzoeken wat de nieuwe kansen zijn die C2C hun biedt. Concrete duurzaamheidsambities kunnen worden geverifieerd en gecertificeerd door derde partijen.

Kijk voor meer informatie over C2C op het Belgische C2C-platform, het Europese Interreg IV B-project C2C Bizz  en de internationale organisaties Environmental Protection Encouragement Agency EPEA  of het Cradle to Cradle Products Innovation Institute .