Samen pelletverlies in de kunststofketen tegengaan

  • 19 april 2021

Hoewel in de hele kunststofindustrie strenge milieu-, veiligheids- en kwaliteitscontroles worden toegepast, kan accidenteel verlies van pellets (kunststofgrondstoffen) in verschillende stadia voorvallen: tijdens de productie, het transport en de logistiek, bij de verwerkers en op de recyclinglocaties. Als pellets buiten een afgesloten gebied gemorst worden, kunnen ze door rioleringen en in waterwegen worden weggespoeld en uiteindelijk in de oceaan terechtkomen. Het is daarom van het grootste belang dat alle belanghebbenden snel reageren en de juiste maatregelen nemen om zulke lekkages in te dammen.

Best practices uitwisselen

Onder de vleugels van het Antwerpse Zero Pellet Loss Platform wisselden bedrijven goede praktijken uit over preventieve tools en infrastructuren, maar ook over laad- en losinstructies voor vrachtwagenchauffeurs. Op basis van die kennis werden educatieve tools ontwikkeld.

Deze infografiek geeft bijvoorbeeld een overzicht van de maatregelen die genomen kunnen worden op een productielocatie om onbedoeld verlies van pellets te voorkomen:

Infografiek Operation Clean Sweep
© essenscia


Verderop in de kunststofwaardeketen wisselen de verwerkers best practices uit met betrekking tot hun specifieke activiteiten. De volgende sessie staat gepland voor de Belgian Plastics Day op 16 november.

Zet mee de schouders onder ‘zero pellet loss’

Samenwerking binnen de hele kunststofwaardeketen is de sleutel tot succes. Vanuit de OVAM moedigen we daarom alle Vlaamse bedrijven aan die plastic korrels, poeders of vlokken produceren, verhandelen, transporteren of verwerken, om de krachten te bundelen en zich aan te sluiten bij Operation Clean Sweep. Dat is een internationaal en vrijwillig programma onder leiding van PlasticsEurope. Het doel is om het accidentele verlies van kunststofkorrels (pellets, vlokken en poeders) doorheen de verschillende schakels in de keten te voorkomen om te vermijden dat ze in het milieu terechtkomen.

Uitvoeringsplan Kunststoffen

Het vermijden en bestrijden van pelletverliezen in het milieu is ook een van de thema’s van het Vlaams Uitvoeringsplan Kunststoffen. De bedoeling is om de goede ervaringen van Operation Clean Sweep uit te rollen voor heel Vlaanderen en indien nodig te verankeren in voorwaarden. Een goede samenwerking met de sectororganisaties en individuele bedrijven is dan ook cruciaal om deze acties te doen slagen.

Meer info
Lees meer over het Antwerp Zero Pellet Loss Platform in OVAM.link (p.8-10).