Schadegevallen

Wat is een schadegeval?

De OVAM beschouwt een schadegeval als 'een onvoorziene gebeurtenis die aanleiding geeft tot bodemverontreiniging': een lek in een mazouttank, een overvulling van een tank, het vrijkomen van diesel na een incident met een voertuig, een breuk in een leiding…

Enkele voorbeelden van vaststellingen van bodemverontreiniging die niet beschouwd kunnen worden als een onvoorziene gebeurtenis: het ontdekken van een stortplaats, lekkages door opslag van autowrakken of andere afvalstoffen …

Meer weten over bodemverontreinigingen die niet binnen de schadegevallenprocedure kunnen opgevolgd worden? Ga verder naar deze webpagina.

Decretale basis

Artikel 9 (nieuwe verontreiniging), 16 (aansprakelijkheid bij nieuwe bodemverontreiniging), 74 tot en met 82.

Meer weten over schadegevallen en de schadegevallenprocedure? Bekijk onze veelgestelde vragen of klik door op één van de categorieën hieronder.