Schadegevallen en meldingen

De kaartlaaggroep schadegevallen en meldingen bevat één kaartlaag:

  • dossiergebied schade - hoogste opdrachttype

met bijhorende legende:

calamiteit
en label:labelU kan dit label aan- of afvinken door er op te klikken. Het label betreft het dossiernummer, zoals bij de OVAM gekend, en is zwart gekleurd indien aangevinkt.

Als de kaartlaag 'Dossiergebied schade-hoogste opdrachttype' is aangevinkt, worden in het kaartvenster de dossiergebieden schade getoond, ingekleurd op basis van de aanwezigheid van een behandelde opdracht.

De volgorde van de inkleuring steunt op volgende principes:

  • Een evaluatierapport schadegeval volgt na een vaststelling/melding schadegeval of melding bodemverontreiniging. Het evaluatierapport wordt derhalve beschouwd als hoogste opdrachttype. Het dossiergebied schade wordt ingekleurd als evaluatierapport schadegeval.
  • Een melding schadegeval, vaststelling schadegeval en melding bodemverontreiniging krijgen eenzelfde rang toebedeeld. Indien geen evaluatierapport schadegeval aanwezig, wordt het dossiergebied schade ingekleurd volgens het opdrachttype met de meest recente rapportdatum.