Scheepvaart en sloopschepen

Sloopschepen

Vrijstellingen Artikel 5.2.10.9 van het VLAREMA stelt dat schepen kunnen genieten van een vrijstelling aangaande meldingsplicht, verplichte afgifte van het scheepsafval en het betalen van een financiële bijdrage. Deze vrijstelling kan enkel worden verleend aan schepen die volgens een dienstregeling frequent en regelmatig een haven aandoen, een regeling hebben getroffen voor de afgifte van scheepsafval en een bijdrage betalen in een haven gelegen op de route van het schip.

Scheepsafval van de binnenvaart in Vlaanderen, het beleid terzake.