Selectieve inzameling en recyclage matrassen in de kijker

  • 11 februari 2021

Sinds 1 januari van dit jaar kunnen Vlaamse burgers hun afgedankte matras gratis inleveren op het recyclagepark en bij een heleboel handelaars, waaronder Sleeplife. Deze nieuwe inzameling wordt geregeld door een aanvaardingsplicht die bepaalt dat de producenten en invoerders van matrassen voortaan verantwoordelijk zijn voor de inzameling en verwerking van matrassen in de afvalfase. Het nieuwe beheersorganisme Valumat leidt deze aanvaardingsplicht in goede banen. De financiering van het systeem gebeurt via de aanrekening van een recyclagebijdrage bij de verkoop van elke  nieuwe matras.   

Premie

De aanvaardingsplicht voor matrassen geldt ook voor bedrijven en instellingen zoals ziekenhuizen, hotels, vakantieparken… Zij kunnen niet terecht op het recyclagepark, maar doen voor de afvoer en verwerking beroep op een geregistreerde inzamelaar. Wanneer ze kiezen voor een inzamelaar die samenwerkt met Valumat, hebben ze recht op een Valumat-premie.    

Reyclage stimuleren

Tot op heden kwamen matrassen grotendeels terecht bij de grofvuilfractie. Vandaag zijn er echter steeds meer recyclagemogelijkheden. De aanvaardingsplicht moet het mogelijk maken die te benutten en meer recyclage te stimuleren. Om recyclage te verzekeren is het belangrijk dat de matrassen steeds droog worden aangeleverd. Natte matrassen zullen immers beschimmelen en rotten, waardoor de matrasmaterialen niet meer gerecycleerd kunnen worden.

Meer info: valumat.be en www.ovam.be/matrassen