Sites op particuliere gronden

Ruimte is in Vlaanderen beperkt. In het verleden kregen oude stortplaatsen of fabrieksterreinen daarom een andere bestemming zoals woon- of landbouwgebied. Ook in het centrum van gemeenten worden gronden waar vroeger activiteiten werden uitgevoerd zoals een garagewerkplaats, nu gebruikt voor bewoning of kleinhandel.

Door de historische activiteiten zijn deze gronden risicogronden. Deze zijn mogelijk verontreinigd. De eigenaar moet daarom bij verkoop of voor 31 januari 2027 een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren.

De OVAM vindt duurzaam bodembeheer essentieel voor een gezonde en kwaliteitsvolle leefomgeving. Sinds 2017 selecteren we daarom jaarlijks gemeenten waar we de risicogronden in eigendom van particulieren onderzoeken en indien nodig saneren. Dit gebeurt op kosten en op initiatief van de OVAM. De geselecteerde gronden komen meestal uit de gemeentelijke inventaris.

Voor de geselecteerde gronden zijn de activiteiten stopgezet nog voor de huidige eigenaars de grond kochten. De huidige eigenaars hebben de verontreiniging niet zelf veroorzaakt en zijn dus niet verantwoordelijk voor eventuele bodemverontreiniging.

De OVAM groepeert meerdere locaties uit één gemeente in één onderzoek en noemt dit geheel een site. Het bodemonderzoek noemen we een site-onderzoek. Meer weten.

Rechts van deze pagina vindt u de reeds opgestarte sites per provincie.

Meer weten over sites op particuliere gronden