Snowman

Het SNOWMAN netwerk: dé bron van kennis voor duurzame bodems


Het SNOWMAN netwerk is een partnerschap van Europese organisaties dat onderzoek naar duurzame bodems financiert.
Het netwerk startte in 2003 als een Europees gefinancierd ERA-Net project.
Overal in Europa vinden onderzoeken naar bodem en ondergrond plaats.  Deze worden echter te weinig onderling afgestemd.
SNOWMAN is erin geslaagd met alle deelnemende landen tot een gezamenlijke onderzoeksagenda en een strategie voor kennisverspreiding te komen.

De samenwerking tussen verschillende Europese financierders van onderzoek was zo succesvol dat de meerderheid van de deelnemers in 2009 besloot om als zelfstandig netwerk verder te gaan.
Het netwerk vormt hét referentiepunt voor alle kennis rond duurzame bodems.
Dit gebeurt door enerzijds de opzet van een kenniscentrum, het uitwisselen van onderzoeksgegevens en de verdere ontwikkeling van een Europese onderzoeksagenda. 
Er werd concrete invulling gegeven aan kennishiaten door het financieren van onderzoek.
Van 2009 tot 2016 werden via vier oproepen in totaal veertien onderzoeksprojecten ondersteund.
De resultaten van deze projecten zijn beschikbaar via de website van het netwerk.

Links

SNOWMAN NETWERK-website