Sorteren op kamp: tips voor jeugdverenigingen en gemeenten

  • 25 maart 2019

In het Kampcharter engageren jeugdverenigingen, gemeenten en kampuitbaters zich om samen te werken aan een optimaal kampklimaat. Verschillende organisaties uit de jeugdsector, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vlaamse overheid ondertekenden het charter.

Een van de knelpunten die jeugdverenigingen ervaren is het sorteren van afval op tijdelijke kampplaatsen of kampplaatsen die daar (nagenoeg) niet voor ingericht zijn, bijvoorbeeld weides die geen postadres hebben of moeilijk toegankelijk zijn. Meestal is er geen ruimte voorzien voor het verzamelen van afval, of is er geen ophaalpunt voor afval in de buurt. De lokale inzamelrondes vallen bovendien niet altijd tijdens de duur van het kamp. Toch wordt er tijdens een kamp op korte periode heel wat afval geproduceerd en verwachten we van de kampeerders dat ze sorteren.

Aanbod gemeente

Lokale besturen kunnen jeugdverenigingen aanmoedigen om hun afval beter te sorteren door hen op de hoogte te stellen van het aanbod van hun gemeente. Enkele voorbeelden:

  • Informeer de jeugdvereniging over de afvalinzameling in de gemeente op het moment dat ze de administratie voor het verblijf in orde maakt.
  • Overweeg om 240 liter-containers te verhuren voor de duur van het kamp en dat voor verschillende fracties (pmd, gft, restafval).
  • Informeer de beheerder van het kampterrein over de noodzaak om verenigingen te informeren over afval sorteren, inzamelrondes, het gebruik en de aankoop van restafvalzakken …
  • Bied verenigingen een tijdelijke badge aan voor tijdelijke of éénmalige toegang tot het recyclagepark om sorteren te stimuleren.

Jeugderenigingen die op het grondgebied van een gemeente kamperen, moeten zich wel aan een aantal voorwaarden houden:

  • Ze mogen enkel afval aanbieden dat gerelateerd is aan hun activiteit en dat qua aard, samenstelling en hoeveelheid te vergelijken is met huishoudelijk afval.
  • Ze vergoeden de gemeente of het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor aangeboden diensten.
  • Ze leveren het verkregen materiaal tijdig en in goede staat weer in na de kampeerperiode.

Afvalbewust

De OVAM moedigt jeugdverenigingen aan om afvalbewust te zijn en al bij het aankopen van het materiaal voor het kamp na te denken welke materialen en welke voedingsmiddelen het minste afval zullen genereren.
Door al deze goede praktijken leren jeugdverenigingen beter met hun afval om te gaan en is het verblijf voor iedereen aangenamer.