Staalname en analyse bij PFAS-onderzoek: verduidelijking

  • 12 augustus 2021

De Richtlijn PFAS-onderzoek beschrijft de staalname en analyse als PFAS een verdachte stof is. We geven een antwoord op een aantal veel gestelde vragen.

Waarom zijn de procedures in het CMA en in de Richtlijn PFAS-onderzoek soms verschillend?

De PFAS-problematiek is zodanig specifiek dat het CMA daar vandaag onvoldoende invulling aan geeft. De Richtlijn PFAS-onderzoek tracht deze lacune(s) te ondervangen in afwachting van een aanpassing van het CMA.

Mag ik glazen recipiënten gebruiken om PFAS-verdachte stalen te bewaren?

Ja. Met de beleidsrichtlijn van 5 juli 2021 hebben we het gebruik van glazen recipiënten mogelijk gemaakt voor stalen van het vaste deel van de aarde. Hierdoor brengen we de Richtlijn PFAS-onderzoek meer in overeenstemming met procedure CMA1/B. U kan de beleidsrichtlijn terugvinden op onze website.

Voor grondwaterstalen is er nog verdere afstemming nodig. In afwachting volgt u de voorschriften in de Richtlijn PFAS-onderzoek.

Mag ik koelelementen (in plaats van ijs) gebruiken om PFAS-verdachte stalen te bewaren?

Ja, op voorwaarde dat een eventuele cross-contaminatie kan worden uitgesloten. Ga daarom als volgt te werk:

  • Reinig alle onderdelen van het koelsysteem met een niet-PFAS houdend detergent.
  • Gebruik niet-PFAS houdende koelelementen. Bent u daarvan niet zeker? Omwikkel dan de koelelementen met een niet-PFAS houdend materiaal.
  • Gebruik geen koelelementen die beschadigd zijn of lekken.
  • Voor het transport van kleinere recipiënten kan u een elektrische koelbox gebruiken.

De Richtlijn PFAS-onderzoek schrijft voor dat de staalname van grondwater vóór de pomp moet gebeuren. Wat betekent dat precies? En mag ik een peristaltische pomp gebruiken?

PFAS dringt door in bepaalde materialen, waaronder siliconen. Het gebruik van dergelijke materialen bij staalname kan dus leiden tot een (systematische) onderschatting van de aanwezigheid van PFAS. Daarom mag dit materiaal niet gebruikt worden bij de effectieve staalname.

Dat betekent echter niet dat u een mechanisch ‘hydra lift’-systeem moet gebruiken. Het gebruik van een peristaltische pomp blijft mogelijk.

Ga als volgt te werk voor een PFAS-staalname:

  • Bevestig een kogelklep (metalen pulsknikker) op de HDPE-slang.
  • Het voorpompen en eventueel de staalname van de standaard parameters (zware metalen, minerale olie, VOCl, …) voert u uit zoals gebruikelijk.
  • Koppel de peristaltische pomp los. De kogelklep vermijdt dat het grondwater dat in de HDPE-slang aanwezig is kan terugvallen.
  • Voer nu de PFAS-staalname uit.

 

Als u hierover nog vragen heeft, kan u met ons contact opnemen via kwaliteitsborging@ovam.be.