Standaardprocedure – Opmaak technisch verslag gewijzigd!

  • 18 juni 2020

Met het ministerieel besluit besluit van 16 mei 2020 stelde de Vlaamse minister de wijziging van de standaardprocedure voor de opmaak van het technisch verslag vast. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Verdere verduidelijking van de onverenigbaarheid en de beheersmaatregelen door de bodemsaneringsdeskundige in het kader van een onafhankelijke en objectieve uitvoering (art. 53/5, §1 en §2 VLAREL);
  • Er wordt beroep gedaan op de bodemsaneringsdeskundige om een signaal te geven wanneer het gaat over een grond of een waterloop waar oppervlakkig bodemmateriaal wordt afgevoerd en waarbij de aanwezigheid van een invasieve soort duidelijk wordt vastgesteld;
  • De bemonsteringsstrategieën voor opgeslagen hopen bodemmaterialen worden verduidelijkt en in overeenstemming gebracht met de bepalingen in de ontwerp-CMA ;
  • Verduidelijking bij de verplichting voor bepaling van de uitloogbaarheid van een zwaar metaal of een metalloïde;
  • Verduidelijking van de methodiek voor het weerleggen van beschikbare analyseresultaten;
  • Het Team Ondergrond van het Vlaams Planbureau voor Omgeving is een geologisch kader aan het uitwerken voorde delfstoffentoets. In de standaardprocedure wordt nu rechtstreeks verwezen naar de website van DOV.

Technische verslagen die na 1 september 2020 bij een erkende bodembeheerorganisatie, tussentijdse opslagplaats, grondreinigingscentrum en inrichting voor de opslag en behandeling van baggeren ruimingsspecie ingediend worden, moeten voldoen aan de gewijzigde standaardprocedure voor de opmaak van het technisch verslag.


Meer info

Raadpleeg Standaardprocedure regeling voor gebruik van bodemmaterialen