Symposium: waterbodems saneren met hulp van de natuur

  • 11 februari 2021

Op 25 maart 2021 organiseert de OVAM een online kick-offsymposium over het Europese LIFE-project NARMENA (Nature-based Remediation of Metal pollutants in Nature Areas to increase water storage capacity). Om verontreinigd sediment in waterlopen, oeverbodems en overstromingsgebieden te saneren, willen de projectpartners natuurgebaseerde saneringsmethoden inzetten die zowel kosteneffectief als niet-invasief zijn. In Europa worden zulke saneringstechnieken nog niet op grote schaal toegepast voor waterbodems. Het is dan ook een mooie uitdaging om dit concept te introduceren in het saneringsbeleid. LIFE NARMENA krijgt financiële steun van de Europese Unie.

Op het programma

De OVAM is een van de zeven partners in het project. Een uitgelezen kans om ervaring op te doen om strategieën voor waterbodemsanering uit te werken. Daarom kijken we aan het begin van het symposium naar het waterbodembeleid in Vlaanderen en Europa. Daarna lichten we heel concreet de pilootprojecten in het gebied van de Grote Calie en het mondingsgebied van de Winterbeek toe.

Het symposium wordt gegeven in het Engels.

Schrijf u in

Het volledige programma en het inschrijvingsformulier vindt u hier. Deelnemen is gratis.

LIFE NARMENA logo NL