Tekst protocol scholen

Integrale tekst protocol scholen

Op 5 september 2013 ondertekenden de ministers van Leefmilieu Joke Schauvliege en van Onderwijs Pascal Smet in 't Schoolhuis in Opwijk een samenwerkingsovereenkomst. Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is om vervuilde schoolterreinen in te kaart brengen en scholen administratief, praktisch en financieel te ondersteunen bij de bodemonderzoeken en bodemsanering van hun terrein. De OVAM en AGIOn staan in voor de uitvoering. Onderaan deze pagina vindt u het ondertekende protocol.

 

school
protocol scholen