Terrein Vrije Basisschool Glorieux in Ronse succesvol gesaneerd

  • 14 juli 2020

Op het terrein van de Vrije Basisschool Glorieux in Ronse was op twee locaties een bodemverontreiniging met minerale olie vastgesteld. Zowel de grond als het grondwater waren verontreinigd. De oorzaak: ondergrondse brandstoftanks die waren beginnen te lekken.

Omdat de school zich had aangemeld bij het Protocol Scholen, nam de OVAM het initiatief om een beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren om de bodemverontreiniging in kaart te brengen. Vervolgens werd opnieuw in opdracht van de OVAM een bodemsaneringsproject opgesteld.

Saneren zonder hinder

Om de schoolactiviteiten zo weinig mogelijk te hinderen worden bodemsaneringswerken in scholen bijna altijd uitgevoerd in de schoolvakanties. Vanwege de verplichte sluiting van de scholen als gevolg van de coronamaatregelen kon de bodemsanering vroeger uitgevoerd worden.

De vervuilde grond werd ontgraven en ter ondersteuning werd ook grondwater onttrokken. De verontreinigde grond werd afgevoerd voor externe verwerking. Vervolgens werden de ontgraven zones opgevuld met aangevoerde propere grond.

Zoals altijd werd ernaar gestreefd om de bodemsanering zonder veel hinder voor de school en de omwonenden uit te voeren. Na de werken wordt alles in zijn oorspronkelijke staat heraangelegd, zodat de leerlingen, leerkrachten en ouders weer veilig naar school kunnen.

Nieuwbouw

De Glorieuxschool heeft plannen om in de toekomst enkele gebouwen af te breken en een nieuwbouw te realiseren. Nu de bodemsaneringswerken achter de rug zijn, hoeft de school zich geen zorgen meer te maken dat de bodemverontreiniging die werken zou verstoren.

Protocol Scholen

Het Protocol Scholen is een samenwerkingsovereenkomst tussen de OVAM en het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Scholen die het protocol ondertekenen, krijgen administratieve, praktische en financiële steun bij bodemonderzoeken en -saneringen.