Terugzenden transporten in het kader van artikel 22

Wanneer verwerkers van afvalstoffen een grensoverschrijdend afvaltransport met een kennisgeving weigeren, dan moeten zij de bevoegde autoriteit van bestemming daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen, volgens artikel 22 van de Verordening 1013/2006 (EVOA). Dit geldt ook voor afvaltransporten die met een kennisgeving plaatsvinden, maar die niet volgens de kennisgevingsdocumenten, de vervoersdocumenten of het contract kunnen worden voltooid. De bevoegde overheid moet vervolgens toestemming geven vooraleer een retourtransport (terugzending) of een alternatieve verwerking kan plaatsvinden.

In Vlaanderen gebeuren deze meldingen gelijktijdig aan de OVAM en aan de afdeling Handhaving. De afdeling Handhaving en de OVAM verzorgen de opvolging van terugzendingen die onder artikel 22 van de Verordening 1013/2006 (EVOA) vallen.

De verwerkers van afvalstoffen melden dergelijke transporten via volgende twee e-mailadressen: omgevingsinspectie.EVOA@vlaanderen.be en inuit@ovam.be.
Deze meldingen bevatten informatie over de reden van weigering of waarom een transport niet kan voltooid worden zoals voorzien. Aan de e-mail wordt een kopie van het transportdocument toegevoegd.

De OVAM verzorgt de verdere afhandeling van het dossier of, als er meer handhavend moet worden opgetreden, is dit de dossierhouder bij de afdeling Handhaving.