Tips voor de veilige opslag van afgedankte batterijen en accu's

 • Gebruik bij voorkeur een (gratis) Bebat inzamelunit.
 • Vermijd een te grote opslag en laat uw Bebat inzamelunit regelmatig (gratis) ophalen.
 • Stel de Bebat inzamelunit niet bloot aan extreme warmte of koude.
 • Stel de Bebat inzamelunit niet bloot aan vocht (regen, sneeuw, opstijgend vocht).
 • Plaats de inzamelunit op een locatie met een zekere vorm van sociale controle.
 • Plaats de inzamelunit op een locatie met genoeg verluchting en op voldoende afstand van andere afvalfracties zoals papier, olie, spuitbussen, ...
 • Meng afgedankte batterijen nooit met andere afvalstoffen. Contact met geleidende of brandbare materialen levert brandgevaar op.
 • Open nooit lege batterijen.
 • Voorkom kortsluiting bij een grote hoeveelheid knoopcellen, losse en/of naakte contacten of batterijen met + en - polen dicht tegen elkaar zoals 9V batterijen. Plak knoopcellen en/of naakte contacten af met vb. plakband, of steek batterijen in afzonderlijke zakjes.
 • In geval van calamiteiten (rook, geur, warmte ...) moet u de batterijen afdekken met een deksel en/of droog zand. Gebruik nooit water. Verwittig Bebat zo snel mogelijk via het gratis nummer 0800 97 523.
 • Vermijd contact (vnl. huid en ogen) met verroeste en/of lekkende batterijen! Indien toch contact met batterijzuren: goed de handen wassen en overvloedig spoelen met zuiver water.

Meer info vindt u op de website van Bebat.