Tracimat erkend als sloopbeheerorganisatie

  • 12 oktober 2017

Tracimat is de eerste erkende sloopbeheerorganisatie in Vlaanderen – een belangrijke mijlpaal voor de bouwsector. Tracimat ziet toe op de herkomst en gescheiden inzameling van puin en de correcte afvoer van afvalstoffen bij de sloop van gebouwen.

Tracimat

Op 24 augustus 2017 erkende Vlaams minister van Milieu, Omgeving en Natuur Joke Schauvliege Tracimat vzw als sloopbeheerorganisatie. Het doel van de vzw is de herkomst en gescheiden inzameling van puin garanderen, net als de correcte afvoer van andere afvalstoffen. Dat zal gebeuren via een uitgewerkt traceerbaarheidssysteem. Een sloopattest voor puin kan enkel afgeleverd worden als de herkomst, de kwaliteit en de zuiverheid gegarandeerd kan worden.

Controle

Eén jaar na de erkenning van Tracimat moeten alle puinbrekers puin waarvan de herkomst of de kwaliteit niet gegarandeerd kan worden in aparte productiebatchen verwerken. De bekomen gerecycleerde granulaten moeten ‘uitgekeurd’ worden per partij. Elke partij gerecycleerd granulaat zal daarbij gecontroleerd moeten worden op chemische verontreiniging, fysische verontreiniging (vlottende en niet-vlottende deeltjes en glas) en asbest.

Met een verwerkingstoelating en sloopattest van Tracimat kan de verwerking van het puin bij de breker vlotter verlopen. De controle van de gerecycleerde granulaten kan dan steekproefsgewijs gebeuren. Tracimat geeft aan de puinbrekers de zekerheid dat het aangevoerde puin zuiver is. De vzw zal immers nagaan of de verschillende afvalstoffen op de sloopwerf – zowel de gevaarlijke als de storende stoffen – selectief worden ingezameld en afgevoerd.

Prijsverschil

Het nieuwe systeem heeft tot gevolg dat er een prijsverschil zal zijn voor de verwerking van puin waarvan de herkomst gekend is en de kwaliteit gegarandeerd kan worden (het zogenaamde laagmilieurisico-profiel – LMRP) en de verwerking van puin waarvan de herkomst en de kwaliteit niet gegarandeerd kan worden (hoogmilieurisico-profiel – HMRP). Om puin als LMRP te verwerken moet u een verwerkingstoelating en sloopattest van Tracimat hebben.

Voordelen

Werken met Tracimat heeft voor de hele bouw- en sloopketen voordelen. De puinbreker heeft meer garanties over de kwaliteit van het puin en zijn geproduceerde gerecycleerde granulaten, wat een stimulans is om ze te gebruiken in hoogwaardige toepassingen. Daarnaast is er minder deloyale concurrentie bij de slopers wanneer het sloopopvolgingsplan bij de aanbestedingsdocumenten wordt gevoegd. En de bouwheer loopt ten slotte minder risico op onverwachte kosten.

Meer weten? www.tracimat.be

Vragen? info@tracimat.be