Transportmeldingen evoa

Transportmeldingen

Transportmeldingen zijn een verplichting bij grensoverschrijdend transport van afvalstoffen waarvoor u een kennisgeving hebt aangevraagd die is goedgekeurd door alle betrokken autoriteiten.

 

Hoe meld ik transporten bij de OVAM?

De OVAM moedigt u aan om transporten digitaal te melden. Dat kan op twee manieren.

Via xml

U kan de alfanumerische gegevens van uw transporten in een xml-bestand bundelen en zo naar de OVAM sturen. Meer info…

Via het EVOA-webloket

In het EVOA-webloket kan u transporten manueel melden.

U kan inloggen in het EVOA-webloket

  • als u een Belgisch bedrijf vertegenwoordigt, hetzij als kennisgever of zijn gemandateerde, hetzij als ontvanger, hetzij als verwerken

  • en als u het recht “Kennisgever” hebt in het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid

 

Korting voor digitale transportmeldingen

Voor elk kennisgevingsdossier waarvan alle transportmeldingen digitaal zijn gebeurd, ontvangt u €200 korting op de dossierkost.  

Als u een kennisgeving indient via het EVOA-webloket van de OVAM, kan u de korting daar aanvragen.

Voor kennisgevingsdossiers die ons op papier bereiken (vb alle invoerdossiers), vermeldt u in een extra bijlage of in de aanbiedingsbrief dat u alle transportmeldingen onder deze kennisgeving digitaal zal melden bij de OVAM, en dat u daarom de korting aanvraagt.

Deze korting wordt verrekend bij de berekening van uw dossierkost. Meer info over de dossierkost…

 

Basisinformatie over transportmeldingen

Transportmeldingen gebeuren in drie fasen.

1. De voormelding van het vertrek

Meld het vertrek van een transport ten laatste drie dagen voor de effectieve vertrekdatum bij alle betrokken autoriteiten en de ontvanger.

Vakken 3, 4, 9, 10, 12, 13 en 14 van het vervoersdocument zijn al ingevuld bij het indienen van de kennisgeving. Vakken 2, 5, 6, 7, 8 en 15 moet u voor elk individueel transport aanvullen.

U zorgt ervoor dat het vervoersdocument en kopieën van het kennisgevingsdocument het transport vergezellen. Het vervoersdocument wordt bewaard door de ontvanger.

2. De melding van ontvangst

De ontvanger van een transport meldt de ontvangst van het transport ten laatste drie dagen erna.

Hij doet dat door vak 18 van het vervoersdocument te ondertekenen en te verzenden naar alle betrokken autoriteiten en de kennisgever.

3. De melding van definitieve verwerking

De ontvanger of de verwerker meldt de definitieve verwerking van de afvalstoffen van het transport ten laatste 30 dagen na de voltooiing van de nuttige toepassing of verwijdering, en ten laatste één kalenderjaar na ontvangst van het transport.

Zij doen dat door vak 19 van het vervoersdocument te ondertekenen en te verzenden naar alle betrokken autoriteiten en de kennisgever.