Transportmeldingen via XML

Op deze pagina vindt u de specificaties bij de structuur en de technische eisen die de OVAM stelt aan transportmeldingen via XML.

De procedure om transportmeldingen via XML naar de OVAM te versturen staat beschreven in het ministerieel besluit van 10 juli 2020, dat in werking treedt op 1 augustus 2020. U vindt het volledige ministerieel besluit rechts bij Downloads.

Als u voor 1 augustus al toegang wil tot de webservice voor transportenmeldingen via XML, kan u uw aanvraag richten aan kennisgevingen@ovam.be

 

XSD-schema’s

Een XSD-schema beschrijft de structuur van XML-documenten.

Download alle XSD-schema’s voor transportmeldingen als een zip-bestand rechts bij Downloads.

U vindt er ook voorbeelden van XML-documenten in XML en PDF die de standaardprocedure respecteren rechts bij Downloads.

BASETYPES.XSD

Dit schemabestand definieert eigen typen voor veel voorkomende stringtypes (token, normalizedString, string), waarbij de lege string (minLength=1 facet) wordt voorkomen. Zo voorkomen we dubbelzinnige XML-documenten met lege strings of weggelaten elementen. Daarnaast zijn definities voor terugkerende structuren zoals adres, contactpersoon, declaratie en partijen opgenomen.

MESSAGE.XSD

Dit schemabestand definieert een kader met de eigenlijke gegevens van de formulieren. Dit kader bevat meta-informatie zoals verschillende ID's voor berichten en bewerkingen, en optionele elementen zoals binaire bijlagen en elektronische handtekeningen.

NOTIFICATION.XSD

Dit schemabestand beschrijft de structuur van het kennisgevingsdocument, zoals bepaald in bijlage IA van de Europese Verordening voor de Overbrenging van afvalstoffen. Op basis van de kennisgevingsworkflow bestaat het kennisgevingsdocument uit onderdelen als Indiening, Bevestiging en Besluit.

WASTEMOVEMENT.XSD

Dit schemabestand bevat de definitie van het vervoersdocument, zoals bepaald in bijlage IB van de Europese Verordening voor de Overbrenging van afvalstoffen. Het bestaat uit delen zoals TransportAnnouncement, Transport, CertificateOfWasteReceipt en CertificateOfDisposal.

ANNEX7.XSD

Dit schemabestand bevat de algemene informatievereisten, zoals bepaald in artikel 3, lid 1 van de Europese Verordening voor de Overbrenging van afvalstoffen. Aangezien de informatievereisten van bijlage IB en bijlage VII sterk overeenkomen, zijn ook de gegevensuitwisselingsformaten (wastemovement.xsd en annex7.xsd) grotendeels vergelijkbaar, met veel identieke of bijna identieke substructuren. De belangrijkste onderdelen zijn TransportAnnouncement, Transport en CertificateOfWasteReceipt.

STATEMENT.XSD

Dit schemabestand definieert een gemeenschappelijk bericht met de naam 'statement'. Het doel ervan is om gemeenschappelijke informatie uit te wisselen of om verzoeken te doen aan de partijen in een proces. Dit bericht is bedoeld om alle communicatiebehoeften te dekken waarvoor geen specifiek bericht is ontworpen.

CODELISTS.XSD

In de formulieren gebruikt men op verschillende plaatsen codes om taalonafhankelijke keuze/classificatie-informatie te verstrekken. De codetellingen worden verzameld in dit schemabestand, aangezien wijzigingen in codelijsten onafhankelijk van wijzigingen in gegevensuitwisselingsformaten kunnen voorkomen. In dat geval kan de schemadefinitie van de codelijst worden bijgewerkt zonder andere delen van de specificatie aan te raken.

DIGITALE HANDTEKENINGEN

Deze schemabestanden bevatten de digitale handtekeningen. De digitale handtekeningen zijn conform de eIDAS wetgeving, en dus conform de XAdES Baseline Signatures B-B. Deze bouwen verder op de IETF/W3CXML-Signature Syntax en processpecificaties (XMLDSIG). Meer info op https://www.w3.org/TR/XAdES/#XMLDSIG

Drie schemabestanden voorzien de nodige info:

  • XAdES01903v132-201601.xsd (XAdes)
  • xmldsig-core-schema.xsd (XMLDSIG)
  • xmldsig-filter2.xsd (XMLDSIG)

 

ANTWOORDBERICHTEN

U ontvangt een antwoord van de OVAM voor elk bericht dat u verstuurt. Onderstaande tabel vermeldt alle attributen van het antwoord van de OVAM.

MessageId

Unieke identificator van het antwoord bericht

Steeds aanwezig

PartyID 

Identificator van de afzender analoog aan de definities van het inkomend bericht

Steeds aanwezig

ReferToId

Identificator van het verzonden bericht waarop dit bericht een antwoord geeft. 

Steeds aanwezig

ResponseCode

Numerieke code die de status van de verwerking weergeeft

Steeds aanwezig

Status

Status (ACCEPTED, REJECTED)

Steeds aanwezig

Description

Bevat een eventuele reden van weigering.

optioneel

CreationDateTime

Tijdstip van antwoordbericht

Steeds aanwezig

Signature 

Optioneel: handtekening van OVAM

Optioneel

 

Specificaties over de digitale handtekeningen

Alle specificaties over de digitale handtekeningen vindt u in de rubriek XSD-schema’

 

XML-documenten die de OVAM niet aanvaardt

In de standaardprocedure staat een lijst van XML documenten die de OVAM niet aanvaardt. Er zijn momenteel geen aanvullingen op die lijst.