Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goedgekeurd

  • 14 oktober 2016

Een nieuw uitvoeringsplan verenigt het beleid rond huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Concrete acties op lokaal niveau moeten de hoeveelheid afval terugdringen.

Op 16 september keurde de Vlaamse Regering het nieuwe uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Het plan vervangt twee vorige uitvoeringsplannen: Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (UMBHA) en Gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen.

Het nieuwe uitvoeringsplan kreeg vorm in nauwe samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Interafval, GO4CIRCLE en andere actoren in de afval- en materialensector. Ook Europese richtlijnen, evaluaties van vorige plannen en wetenschappelijk onderzoek drukten hun stempel op het plan.

Het uitvoeringsplan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid voor de komende jaren naar concrete acties op het terrein, zowel voor gezinnen als bedrijven. De focus ligt op het lokale niveau.

U vindt het uitvoeringsplan en een samenvattende brochure op www.ovam.be/uitvoeringsplan. U kunt er ook het verslag lezen van het openbaar onderzoek, dat alle reacties op het ontwerpplan bundelt, samen met de overweging(en) en eventuele aanpassingen aan het plan.