Update S-Risk op 15 mei 2019

  • 24 januari 2019

Er zal een nieuwe versie 1.3 van S-RISK worden gelanceerd, die de versie 1.2.6 vervangt.

Deze belangrijke parameters zullen worden aangepast:

  • De bodemingestiegetallen voor de scenario’s landbouw, woongebied, industriegebied en verblijfsrecreatie zullen worden verlaagd;
  • De nieuwe bodemingestiegetallen zullen gebaseerd zijn op de P60-waarde van een statistische distributie in plaats van op de P95-waarde;
  • Voor 5 gechloreerde solventen (dichloormethaan, tetrachloormethaan, trichlooretheen, tetrachlooretheen en 1,1,1-trichloorethaan) werden de stofdata herzien;
  • De toxicologische criteria werden aangepast aan recente wetenschappelijke literatuur.

Meer info en achtergrondinformatie kan je terugvinden op de website van S-RISK.

Impact op simulaties

S-Risk gaat uit van één set van standaardparameters, het is dus onmogelijk om de oude en nieuwe bodemingestiegetallen in parallel beschikbaar te stellen. Na release 1.3 zullen enkel de nieuwe parameters beschikbaar zijn als “standaard” waarden. Voor risico-evaluaties uitgevoerd in kader van het Bodemdecreet zullen na 15 mei 2019 deze nieuwe parameters gelden als standaardwaarden.

Indien nodig, blijft het echter wel mogelijk om de oude getallen manueel in te voeren voor individuele simulaties.

Bestaande simulaties blijven ongewijzigd: als die met de oude parameterwaarden werden uitgerekend, blijft dat zo. Het herrekenen van deze simulaties zal resulteren in exact dezelfde waarden als voorheen.
Indien bestaande simulaties moeten worden aangepast met de nieuwe ingestiegetallen en/of parameters voor gechloreerde solventen, dan dienen deze manueel aangepast te worden.

Nieuwe simulaties, uitgevoerd na 15 mei 2019, zullen uitgaan van de nieuwe standaard ingebouwde parameters.

De aanbevelingen in de ‘Richtlijnen voor Bodemsaneringsdeskundigen’ van 26 november 2015 over ‘TCL-waarden voor S-Risk voor VOCL-parameters’ blijven gelden tot 15 mei 2019 en vervallen daarna.