UPDATE S-RISK OP 15 MEI 2019

  • 8 mei 2019

Op 15 mei 2019 wordt de nieuwe versie 1.3 van S-RISK gelanceerd, die de versie 1.2.6 vervangt. Een aantal belangrijke parameters worden aangepast:

  • De bodemingestiegetallen voor de scenario’s landbouw, woongebied, industriegebied en verblijfsrecreatie worden verlaagd. De nieuwe bodemingestiegetallen zijn gebaseerd op de P60-waarde van een statistische distributie in plaats van op de P95-waarde.
     
  • Voor 5 gechloreerde solventen (dichloormethaan, tetrachloormethaan, trichlooretheen, tetrachlooretheen en 1,1,1-trichloorethaan) werden de stofdata herzien. Onder meer werden de toxicologische criteria aangepast aan recente wetenschappelijke literatuur.

Impact op simulaties

S-Risk gaat uit van één set van standaardparameters – het is dus onmogelijk om de oude en nieuwe bodemingestiegetallen in parallel beschikbaar te stellen. Na release 1.3 zullen enkel de nieuwe parameters beschikbaar zijn als “standaard” waarden. Voor risico-evaluaties uitgevoerd in kader van het Bodemdecreet zullen deze nieuwe parameters gelden als standaardwaarden. 

Indien nodig, blijft het echter wel mogelijk om de oude getallen manueel in te voeren voor individuele simulaties.

  • Bestaande simulaties blijven ongewijzigd: als die met de oude parameterwaarden werden uitgerekend, blijft dat zo. Het herrekenen van deze simulaties zal resulteren in exact dezelfde waarden als voorheen. ,Als bestaande simulaties moeten worden aangepast met de nieuwe ingestiegetallen en/of parameters voor gechloreerde solventen, dan moeten deze manueel aangepast worden.
     
  • Nieuwe simulaties: uitgevoerd na 15 mei 2019, zullen uitgaan van de nieuwe standaard ingebouwde parameters. 

De aanbevelingen in de ‘Richtlijnen voor Bodemsaneringsdeskundigen’ van 26 november 2015 over ‘TCL-waarden voor S-Risk voor VOCL-parameters’ vervallen na15 mei 2019.
 

Raadpleeg de website van S-risk voor meer informatie