Van oude stortplaatsen naar meer bos in Vlaanderen

  • 15 maart 2021

Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2024 4000 hectare bos aan te leggen. Daarvoor zijn voldoende gronden nodig. Maar Vlaanderen telt ook meer dan 3000 locaties waar afval op of in de bodem aanwezig is. Kunnen we deze gronden een plaats geven in de circulaire economie?

In opdracht van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, gingen de OVAM en Agentschap Natuur en Bos (ANB) na welke voormalige stortplaatsen potentieel in aanmerking komen voor een nieuwe groene bestemming. In totaal zijn er 147 gemeenten die 256 voormalige stortplaatsen hebben die bebost kunnen worden, goed voor zo’n 485 hectare extra bos.

Al deze lokale besturen krijgen nu het aanbod om op kosten van de OVAM een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren en kunnen daar bovenop een subsidie krijgen voor het bebossen zelf.