Veelgestelde vragen - opleidingscentra

Moet een opleidingscentrum over een bepaalde erkenning beschikken?

Kunnen wij als opleidingscentrum de inhoud van onze opleidingsmodules laten goedkeuren door de OVAM?

Wij geven reeds opleidingen over asbest. Kunnen wij de opleiding tot gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie ook geven?

Volstaat de opleiding “eenvoudige handelingen” als basisopleiding?

Welke leerstof moeten wij aanbieden?

Zal de kennis van de leerstof getoetst worden in een examen?

Moet er een officieel getuigschrift van de vooropleiding voor cursisten afgeleverd worden?

 

Moet een opleidingscentrum over een bepaalde erkenning beschikken?

Neen, het geven van de vrijwillige vooropleiding ‘basiskennis asbest’ voor kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie valt niet onder een erkenning. De vrijwillige vooropleiding kan dus gegeven worden door elk opleidingscentrum. Opleidingscentra die opleidingsmodules over de vereiste basiskennis asbest aanbieden, kunnen dit kenbaar maken bij de OVAM via het webformulier op www.asbestinfo.be. Voor kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie zal de OVAM de lijst van deze opleidingscentra, publiceren op www.asbestinfo.be. Deze lijst wordt louter ter informatie gepubliceerd, de OVAM staat niet garant voor de kwaliteit of de volledigheid van de opleiding.

Kunnen wij als opleidingscentrum de inhoud van onze opleidingsmodules laten goedkeuren door de OVAM?

De OVAM kan duiding en advies geven bij vragen of onduidelijkheden over de inhoud van het ‘Overzicht basiskennis asbest’. Opleidingscentra kunnen hiervoor contact opnemen via het webformulier op www.asbestinfo.be. Er is echter geen goedkeuringsprocedure voor de opleidingsmodules zelf. De opleidingscentra moeten dus zelf instaan voor de kwaliteit en volledigheid. Zij kunnen hiervoor beroep doen op de expertise van reeds actieve lesgevers-asbestdeskundigen (vaak verbonden aan een erkend asbestlabo).

Wij geven reeds opleidingen over asbest. Kunnen wij de opleiding tot gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie ook geven?

Er is een verschil tussen de vrijwillige vooropleiding gegeven door opleidingscentra en de verplichte opleiding georganiseerd door de erkende certificatie-instelling asbest. De verplichte opleiding kan enkel  georganiseerd worden door een erkende certificatie-instelling. Deze zijn vrij om te bepalen of ze hiervoor samenwerken met opleidingscentra.

Om deze verplichte opleiding te volgen en te slagen in het examen moeten kandidaat asbestdeskundigen over een basiskennis beschikken. Dit kunnen ze verwerven door het volgen van een vrijwillige vooropleiding basiskennis asbest bij een opleidingscentrum.
De vrijwillige vooropleiding kan gegeven worden door elk opleidingscentrum. Opleidingscentra die opleidingsmodules over de vereiste basiskennis asbest aanbieden, kunnen dit kenbaar maken bij de OVAM via het webformulier op www.asbestinfo.be. Voor kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie zal de OVAM de lijst van deze opleidingscentra, publiceren op www.asbestinfo.be. Deze lijst wordt louter ter informatie gepubliceerd, de OVAM staat niet garant voor de kwaliteit of de volledigheid van de opleiding.

Volstaat de opleiding “eenvoudige handelingen” als basisopleiding?

Neen, de gemiddelde opleiding ‘eenvoudige handelingen’ is verankerd binnen de federale arbeidswetgeving (Codex wow) en behandelt niet alle onderdelen van het ‘Overzicht basiskennis asbest’. Het zal qua scope en verdiepingsniveau onvolledig zijn. 

Welke leerstof moeten wij aanbieden?

De OVAM publiceerde het “Overzicht basiskennis asbest” als richtlijn voor opleidingscentra en kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie. Op basis van dit overzicht kunnen opleidingscentra opleidingsmodules initiëren of aanvullen om kandidaat asbestdeskundigen voor te bereiden op de verplichte opleiding en het examen. Het examen zal ook deze basiskennis toetsen.

Zal de kennis van de leerstof getoetst worden in een examen?

De kandidaat asbestdeskundige inventarisatie zal slechts één examen moeten afleggen na het volgen van de verplichte opleiding. Dit examen zal echter zowel de kennis testen die opgenomen is in het “Overzicht basiskennis asbest” als de kennis die verworven werd tijdens de verplichte opleiding. Er zal geen ingangsexamen georganiseerd worden om te mogen starten aan de verplichte opleiding.

Moet er een officieel getuigschrift van de vooropleiding voor cursisten afgeleverd worden?

Kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie zullen zonder getuigschrift(en) kunnen starten met de verplichte opleiding bij een erkende certificatie-instelling. Ze zijn dus zelf verantwoordelijk te oordelen of ze over de vereiste basiskennis beschikken. Analoog hieraan moeten opleidingscentra zelf oordelen of hun opleidingsmodules voldoen. “The proof of the pudding is in the eating”: de kandidaat asbestdeskundige inventarisatie zal na de verplichte opleiding een examen moeten afleggen dat zowel deze basiskennis (“Overzicht basiskennis asbest”) toetst als de kennis die verworven werd tijdens de verplichte opleiding.

Als opleidingscentra kan je dus getuigschriften afleveren maar deze zullen dus geen voorwerp uitmaken van beoordeling of controle bij de inschrijving van kandidaten voor de verplichte opleiding.

Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor dit formulier invullen.