Verhoogde energiepremie van Fluvius

Combi isoleren en asbest verwijderen

Sinds begin 2021 kunt u een verhoogde energiepremie aanvragen via Fluvius. Naast de bestaande premie voor het aanbrengen van dak- of gevelisolatie geniet u van een extra ondersteuning indien u asbesthoudende dak- of gevelbekleding of onderdakplaten laat verwijderen.

De extra ondersteuning is per vierkante meter, en kan alleen verkregen worden als er én geïsoleerd wordt en asbest verwijderd wordt. De verhoging van het premiebedrag is van toepassing voor zowel woon- als niet-woongebouwen, en kan aangevraagd worden door particulieren (en VME's) en bedrijven, maar ook door lokale besturen.

Voorwaarden

Er zijn verschillende voorwaarden aan verbonden; we sommen er slechts enkele op.

Belangrijke voorwaarde is dat de aannemer veilig en correct werkt. 

  • De werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer die beschikt over een attest eenvoudige handelingen, conform de bepalingen in de Codex over het welzijn op het werk, op het moment van de uitvoering van de werken. 
  • De asbestverwijdering gebeurt volgens de code van goede praktijk van de OVAM `Veilig werken met asbestdaken en -gevels' of de aannemer is lid van het ‘Asbestcharter voor dakaannemers’. 
  • De aannemer moet de asbestverwijdering 15 dagen vooraf melden aan de FOD WASO, conform de bepalingen in de Codex welzijn op het werk of 'aangifte gevaarlijke werken 30bis' doen bij de sociale zekerheid. 

Al deze aspecten worden aangetoond op basis van verklaringen en attesten die de aannemer opmaakt en ondertekent, en met het aanvraagformulier meegeleverd worden. 

  • Het kan zijn dat de isolatie door een andere aannemer of op een ander moment wordt geplaatst. Dat is geen probleem, maar let erop dat de facturen van de asbestverwijdering en van het aanbrengen van de isolatie niet meer dan 12 maanden uit elkaar liggen, en beiden vanaf 1-1-2021 opgemaakt zijn.
  • Let zeker ook op de R-waarde die minimum moet bereikt worden met de isolatie. 
     

Voor meer info verwijzen we u graag door naar de website van Fluvius