Versnelde aanpak van gassites

Om de gassites versneld aan te pakken werkte de OVAM een programma uit

In een eerste fase inventariseerde de OVAM alle gassites in Vlaanderen. We namen al enkele bodemstalen in een verkennend bodemonderzoek. Deze eerste fase is dus afgerond.

In een tweede fase onderzoeken we de gassites verder.  Eind 2016 ronden we deze fase af.

In een derde fase saneren we de sites die een risico zijn voor mens en milieu. De OVAM start alle saneringen uiterlijk in 2022.

Dossiers van onze partner, de gasfabrieksgroep

Op 9 april 2009 tekende de gasfabrieksgroep (bestaande uit verschillende intercommunales) een overeenkomst met de OVAM. Deze bedrijfsspecifieke overeenkomst stippelt de planning uit en legt richtlijnen vast voor de bodemsanering van de gasfabrieken in eigendom van de gasfabrieksgroep .

Wat vooraf ging ...

In 2001 sloot de OVAM een eerste overeenkomst met de gasfabrieksgroep. Hierin nam men gezamenlijke afspraken op over de uit te voeren beschrijvende bodemonderzoeken van 25 voormalige gasfabrieksterreinen in eigendom van de gasfabrieksgroep. Deze overeenkomst bepaalde de termijnen voor het uitvoeren van deze bodemonderzoeken.

Na het afronden van de beschrijvende bodemonderzoeken sloot de OVAM in 2009 een nieuwe overeenkomst over de uitvoering van de bodemsanering.

Duidelijke prioriteiten

De sanering van de gasfabrieksterreinen gebeurt volgens een prioriteitsstelling op basis van:

  • de milieutechnische urgentie die blijkt uit het beschrijvend bodemonderzoek;
  • de vraag naar overdracht en/of herontwikkeling van de terreinen.

De overeenkomst legt ook een saneringsconcept vast dat specifiek voor gasfabrieksterreinen werd ontwikkeld. Het zet de grote lijnen uit voor de bodemsanering van deze terreinen en hun typische verontreinigingen.