Verwerkers van afvalstoffen

De OVAM heeft een aantal tools en informatiepagina's ter beschikking voor verwerkers van afvalstoffen. Een overzicht vindt u hieronder: