Vijfde Week van de Handhaving op zwerfvuil en sluikstorten

  • 14 september 2021

Van 4 tot 10 oktober 2021 vindt de vijfde Week van de Handhaving op zwerfvuil en sluikstorten plaats. Tijdens deze week vraagt Mooimakers samen met de lokale besturen verhoogde aandacht voor sluikstorten en zwerfvuil door:

  • Overtreders te beboeten
  • Overtreders aan te spreken en alternatieven voor te stellen
  • Goed gedrag van burgers positief te waarderen

Bewustmakingscampagne

De Week van de Handhaving is een belangrijk actiemoment om iedereen bewust te maken van hun gedrag en de consequenties die ertegenover staan. Net zoals bij de BOB-campagnes, wil Mooimakers laten zien dat er heel wat vormen van controle zijn, dat er pakkans is, dat er boetes tegenover overtredingen staan. Om zo iedereen bewust te maken van de keuzes die ze maken.

Er zijn nog te veel mensen die niet beseffen dat zwerfvuil achterlaten of sluikstorten wel degelijk bestraft kan worden. De campagne die Mooimakers tijdens deze periode lanceert, draait dan ook rond monsterboetes. Mooimakers wil het publiek duidelijk maken dat iets kleins als zwerfvuil creëren tot grote boetes kan leiden. Dit wordt dan ook visueel op een speelse wijze gebracht in het campagnemateriaal.

Samen met het opvoeren van de sociale controle en duidelijke communicatie met overtreders, wil Mooimakers van deze editie weer een daadkrachtige week maken.

Deelnemen?

Meer informatie over de Week van de Handhaving vindt u hier terug. Enkele inspirerende voorbeelden van hoe de Week van de Handhaving de voorbije jaren werd aangepakt, kunt u terugvinden in onze Kenniswijzer. Wilt u als lokaal bestuur, politiezone, afvalintercommunale of Vlaamse partner deelnemen, registreer uw actie dan op de website van Mooimakers.