"Vlaanderen moet toonaangevende recyclagehub worden op Europees en wereldniveau”

  • 16 november 2020

Vlaanderen is Europees koploper op het vlak van selectieve inzameling en recyclage. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir legt de lat nu nog hoger en wil de afvalberg verder verkleinen door materialen maximaal in de kringloop te houden. De Vlaamse Regering trekt maar liefst 30 miljoen euro extra uit om te investeren in innovatieve recyclage-initiatieven en Vlaanderen zo uit te bouwen tot Europese recyclagehub. Die extra middelen kunnen voor bedrijven het noodzakelijke duwtje in de rug betekenen om met een nieuwe techniek aan de slag te gaan en op te schalen.  

Diverse opportuniteiten

Er zijn verschillende opportuniteiten om in te zetten op meer recyclage in Vlaanderen: luierrecyclage, de verwerking van asbestafval (in het bijzonder asbestcement), kunststoffenrecyclage, textielrecyclage,... .  

Zo goed als alle luiers belanden nog altijd bij het restafval. De OVAM werkt op vraag van minister Demir een combinatie uit van onderzoek, beleidsontwikkeling en investeringen in de recyclagecapaciteit voor luiers om sneller tot goede resultaten komen en een recyclageproject uit te rollen om luiers een tweede leven te kunnen geven.

Jaarlijks belandt ook ruim 170.000 ton asbestafval op een stortplaats. Investeringen in onderzoek en ontwikkeling moeten leiden tot een asbestverwerkingsinstallatie. Via chemische en mechano-chemische destructie van de asbestvezels kan het afval verwerkt worden tot een nieuwe grondstof.

Ook rond de (chemische) recyclage van kunststoffen en innovatieve technieken voor textiel beweegt er heel wat in Vlaanderen. Dat zijn bijzonder grote afvalstromen waarvan een deel vandaag nog in het buitenland terechtkomt. Het is zaak om die waardevolle materialen in onze eigen kringloop te houden en oplossingen te ontwikkelen om er opnieuw grondstoffen van te maken.