VLABOTEX zoekt naar opportuniteiten voor opgepompt water bij bodemsaneringswerken

  • 17 april 2021

Bij een bodemsanering wordt vaak een groot volume verontreinigd grondwater onttrokken. Na zuivering wordt dat water, bij gebrek aan mogelijkheden voor herinfiltratie, meestal geloosd in de riolering.

VLABOTEX vzw, het Vlaams bodemsaneringsfonds voor de textielverzorging, zoekt samen met betrokken partners naar duurzame toepassingen voor gezuiverd grondwater bij saneringswerken. Het kan bijvoorbeeld ingezet worden als waswater in een wasserij. Op die manier worden (grond)watervoorraden minder aangesproken. Meer details van deze zoektocht en twee inspirerende cases vindt u hier.

Tools voor duurzame bodemsanering

Er zijn nog meer manieren om bodemsaneringen te verduurzamen. Bij de sanering van verontreinigde terreinen worden schadelijke stoffen uit de bodem verwijderd, zodat ze geen risico meer vormen voor de gezondheid van mensen en de natuur. Zo beschermen we het milieu. De saneringsactiviteiten op zich kunnen echter heel ingrijpend zijn en zelf milieudruk creëren door het intensieve gebruik van energie en materialen. De OVAM promoot daarom duurzame bodemsanering en reikt daarvoor instrumenten en praktijkvoorbeelden aan.