Wat verandert er op 1 januari 2021?

  • 14 december 2020

Een nieuw jaar brengt verschillende nieuwe regels, wetten en maatregelen met zich mee. We zetten de belangrijkste nieuwigheden op het vlak van afval en materialen voor u op een rijtje.   

Aanvaardingsplicht matrassen  

Op 1 januari 2021 gaat de aanvaardingsplicht van matrassen van kracht. Producenten en invoerders van matrassen zijn vanaf dan verantwoordelijk voor de terugname en het beheer van afgedankte matrassen. Het nieuwe beheerorganisme Valumat zal die uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in goede banen leiden.  

Consumenten kunnen met hun oude matrassen vanaf 1 januari 2021 gratis terecht bij de recyclageparken en bij een groot aantal eindverkopers. Die nemen de oude matras van hun klanten vrijwillig terug als die bij hen een nieuwe matras aankopen.  

Bedrijven en instellingen kunnen niet terecht op het recyclagepark. Net als voor hun andere afvalstoffen, moeten ze voor de inzameling en verwerking van hun afgedankte matrassen beroep doen op een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. Indien gekozen wordt voor een inzamelaar die samenwerkt met Valumat, heb je als bedrijf of instelling recht op de Valumat-premie.    

Meer info  

valumat.be/nl

Etensresten en keukenafval apart inzamelen

Wat je vermijdt, moet je niet kwijt. Preventie van voedseloverschotten komt eerst, maar we kunnen niet alle voedselafval voorkomen. Om dat afval te recycleren zijn vanaf 1 januari 2021 veel scholen, ziekenhuizen, woonzorgcentra, cateringbedrijven, restaurants … verplicht om etensresten, keukenafval en levensmiddelenafval apart in te zamelen. Dat geldt voor elke organisatie waar regelmatig en minstens één keer per week warme maaltijden worden geserveerd of bereid, en voor supermarkten met een netto-verkoopoppervlakte van minstens 400 vierkante meter. Vanaf 1 januari 2024 geldt de verplichting voor alle bedrijven.  

De voordelen?  

  • Er gaat minder voedsel verloren.
  • We beperken het restafval dat verbrand moet worden.
  • Keukenafval, etensresten en voedingsmiddelen gaan niet verloren: we maken er compost, digestaat en biogas mee.
  • Het biogas zetten we om in groene energie voor gezinnen en bedrijven.
  • De compost en het digestaat gebruiken we voor een gezondere bodem.

Meer info  

ovam.be/keukenafval

Verbod op stickers op fruit en groenten

In het kader van afvalpreventie zijn stickers op fruit en groenten vanaf 1 januari 2021 verboden. Nu belanden die stickers vaak bij het gft-afval. Ze zijn echter niet composteerbaar. Er zijn wel enkele uitzonderingen: een sticker is nog toegelaten als de informatie op de sticker functioneel of wettelijk verplicht is of als de sticker thuiscomposteerbaar is. 

Het verbod op stickers is een duidelijk signaal naar de betrokken partijen om hun verantwoordelijkheid op te nemen. De OVAM werkt momenteel een samenwerkingsovereenkomst uit met de betrokken sectoren om deze verbodsbepaling verder te concretiseren en samen te streven naar stickervrije groenten en fruit. 

Afvalzakken uit gerecycleerd materiaal  

VLAREMA 7 bepaalt dat afvalzakken vanaf 1 januari 2021 voor 80 % uit gerecycleerd materiaal moeten bestaan. Vanaf 2025 zelfs voor 100 %. Uitzonderingen gelden alleen voor biodegradeerbare afvalzakken voor gft-afval, afvalzakken voor medisch afval, asbesthoudende materialen en bouwpuin.