Wat wijzigt er op 1 september? Volg het seminar op vrijdag 4 september

 • 18 juni 2020

Op 1 september van dit jaar worden op diverse vlakken namelijk nieuwe richtlijnen van toepassing waar u als bodemsaneringsdeskundige rekening moet mee houden. De titel van het seminar luidt daarom: ‘Wat wijzigt er op 1 september?’

Deze studiedag zal integraal doorgaan via MS Teams. U hoeft zich dus niet te verplaatsen. Op het programma staat onder meer:

 • regeling onverenigbaarheid (inwerkingtreding artikel 53/5 VLAREL);
 • geldigheid oriënterend bodemonderzoek (inwerkingtreding wijziging artikel 64 VLAREBO);
 • nieuwe standaardprocedure OBO;
 • thema asbest met strategie 8 in de STP OBO, de leidraad asbestonderzoek en de code van goede praktijk voor onderzoek en risico-evaluatie asbest in BBO;
 • nieuwe standaardprocedure BBO;
 • nieuwe codes van goede praktijk (onder meer DAEB, risico-evaluatie, stortplaatsen);
 • gewijzigde standaardprocedure technisch verslag;
 • wijzigingen andere standaardprocedures (BSP, BSW, EEO en schadegevallen);
 • richtlijn PFAS-onderzoek;
 • ontwerp normen voor PFAS;
 • kwaliteitsborging.

Het programma krijgt in de komende weken nog nader vorm. Richtinggevend mag u er van uitgaan dat de studiedag zal duren van 10 tot 15u met de nodige mogelijkheid om vragen te stellen.

Dit seminar is gratis. Voor de bodemsaneringsdeskundigen komt deze opleiding in aanmerking voor de VLAREL-bijscholing (artikel 53/3, 9° VLAREL). Noteer dit seminar dus al in uw agenda.

Hoe inschrijven?

Schrijf u in via deze link. Inschrijving kan uiterlijk tot dinsdag 1 september.