Waterbodem

Praktische uitvoerbaarheid

Momenteel testen we of de ontwerp-standaardprocedure ook praktisch uitvoerbaar is. Dit doen we via enkele pilootprojecten. Deze projecten zijn nog geen volledige waterbodemonderzoeken zoals voorgeschreven door het Bodemdecreet. Het is vooral de bedoeling om na te gaan of onze procedures werkbaar zijn.

De pilootprojecten

1.Eeklo's Leiken

Daar werd reeds een verontreiniging van waterbodem en oevers vastgesteld. Bovendien wenst de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening het captatiegebied van Kluizen op termijn uit te breiden met het Eeklo's Leike waardoor een waterbodemonderzoek op dit traject zeker nuttig is.

2. Molse Nete

De Molse Nete ligt in de Kempen (Lommel, Balen en Mol). Het project startte in april 2009. Bij priotering bleek de zone waar de Molse Nete een 2e en 3e categorie waterloop is, prioritair te zijn.

3. Tangebeek

Deze beek vormt de grens tussen Grimbergen en Vilvoorde tot het kapelletje in de Borgt. Daar duikt ze onder het kanaal Brussel-Schelde om aan de overzijde uit te monden in de Zenne. Sinds het opstarten van de waterzuiveringsinstallatie van Grimbergen in 2007 is de waterkwaliteit sterk verbeterd. De waterbodem en de oever zijn echter nog sterk verontreinigd. Dit onderzoek zit in een eindfase.

4.Valkelarebeek

Deze beek is gelegen in Putte en Heist-Op-Den-berg. De waterloop staat op de lijst van de prioritair te onderzoeken waterlopen wegens sterke verontreiniging van de waterbodem en de oevers. Het veldwerk is al  afgerond.

5.Zijdelings Vaartje West

Deze waterloop is gelegen tussen Brugge en Zeebrugge. De waterloop staat op de lijst van de prioritair te onderzoeken waterlopen wegens sterke verontreiniging van de waterbodem door de activiteiten van Carcoke. Begin 2012 startte de OVAM, samen met de VMM en de erkend bodemsaneringsdeskundige met de uitvoering van dit waterbodemonderzoek.