Webinar Herziening standaardprocedure bodemsaneringsproject: wat is er nieuw en wat betekent dat voor u?

  • 15 september 2021

De nieuwe standaardprocedure voor het (beperkt) bodemsaneringsproject is recent goedgekeurd en gaat vanaf 1 oktober in voege. Naast verfijningen van de bestaande procedures, bevat deze ook een aantal nieuwe elementen zoals de integratie van ecosysteemdiensten in de multicriteria analyse.

Daarom organiseert de OVAM op 28 oktober 2021 in de namiddag een webinar in verschillende blokken. Zo kunt u naargelang uw specifieke interesse het programma zelf samenstellen. Graag lichten we de hoofdlijnen van de nieuwe insteek aan u toe. We voorzien daarnaast ook een verdiepende opleiding om de procedure in de praktijk toe te passen met ruimte voor vragen.

Houd deze namiddag daarom al vrij in uw agenda. De uitnodiging met meer details en mogelijkheid tot inschrijving volgt eind deze maand.