Webinar Herziening standaardprocedure voor bodemsaneringsproject en beperkt bodemsaneringsproject

  • 28 september 2021

De nieuwe standaardprocedure voor het (beperkt) bodemsaneringsproject is recent goedgekeurd en gaat vanaf 1 oktober in voege. Naast verfijningen van de bestaande procedures, bevat deze ook een aantal nieuwe elementen zoals de integratie van ecosysteemdiensten in de multicriteria analyse.

Daarom organiseert de OVAM op 28 oktober 2021 in de namiddag een webinar in verschillende blokken. Zo kunt u naargelang uw specifieke interesse uw programma zelf samenstellen. In elk blok is er ruimte voor vragen voorzien.

De hoofdlijnen lichten we graag toe aan een breder doelpubliek, zoals bodemsaneringsdeskundigen, aannemers, bedrijven, collega-overheden, andere stakeholders, …. Voor de verdieping richten we ons tot de bodemsaneringsdeskundigen, maar andere geïnteresseerden kunnen dit ook mee volgen.

Programma:

13u Verwelkoming
13u10 Hoofdlijnen - Herziening standaardprocedure (beperkt) bodemsaneringsproject – Integratie van ecosysteemdiensten in de multicriteria analyse
13u40 Verdieping - Wijzigingen in de standaardprocedure (beperkt) bodemsaneringsproject
14u20 pauze
14u30 Verdieping -Meldings- en vergunningsplichtige inrichtingen en activiteiten
15u30 pauze
15u40 Verdieping - Integratie van ecosysteemdiensten in de multicriteria analyse
17u Afsluiting

De OVAM levert geen attest af in verband met bijscholing. Alle bodemsaneringsdeskundigen kunnen de opleiding als bijscholing inbrengen voor de effectief gevolgde tijdsduur met een max van 3u30. De aanwezigheidslijsten worden via MS Teams bijgehouden.

Klik hier voor het inschrijvingsformulier