Week van de Handhaving ondanks COVID-19 een succes

  • 14 december 2020

Mooimakers, het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort, organiseerde dit jaar voor de vierde keer de Week van de Handhaving. Van 5 tot en met 11 oktober zetten allerhande handhavers in totaal 415 acties op in 184 Vlaamse gemeenten. Mooimakers ondersteunde de lokale besturen met een digitaal startmoment, verschillende praktijkvoorbeelden en een gloednieuw communicatiepakket dat ze ook na de handhavingsweek nog kunnen inzetten. 

De week zelf werd onder de aandacht gebracht met radiospots en een social-mediacampagne. Heel wat steden, gemeenten, politiezones en intercommunales zorgden voor extra ruchtbaarheid over de campagne en hun eigen, soms heel originele acties in de pers en op social media.

Goed gedrag belonen

Meer dan duizend deelnemers hielpen mee om te handhaven. Naast vormingssessies, extra controles - al dan niet in uniform en/of met sluikstortcamera's - en het doorzoeken van sluikafval, werden vervuilers aangesproken op hun gedrag. Daarnaast werden er tal van positieve acties georganiseerd waarbij de focus lag op (het belonen van) correct gedrag.

Meer dan 1500 vaststellingen

Controleren en sensibiliseren zijn één ding, maar wanneer het uit de hand loopt, moet er ook opgetreden worden. Tijdens de Week van de Handhaving gingen handhavers in heel Vlaanderen daarom erg strikt controleren of mensen afval probeerden te dumpen. Dat leidde tot 1250 GAS-vaststellingen voor zwerfvuil en sluikstort. Er werden ook 155 pv’s opgesteld voor overtredingen (voornamelijk sluikstorten). Camera’s registreerden 184 overtredingen. 

Uitzonderlijke editie

De Week van de Handhaving was door de impact van het coronavirus aan een uitzonderlijke editie toe, maar heeft wel opnieuw haar nut bewezen. Zo werd in Oost-Vlaanderen naar aanleiding van de handhavingsweek een themazitting rond sluikstorten gehouden, waarop zeventien beklaagden gedagvaard werden. 

Mooimakers geeft nog mee dat deze week een goede hefboom blijft om handhaving op de agenda en in de kijker te zetten. Daarom zullen ze hier ook volgend jaar volop op blijven inzetten. Op naar een nieuwe editie in 2021.

Resultaten Week van de Handhaving