Werkwijze financiële zekerheid

 1. Ga na welk bedrag nodig is als financiële zekerheid (FZ).
  • Bij een nieuw overdrachtsdossier volgens de gewone overdrachtsprocedure, vindt u het bedrag en de minimale looptijd van de FZ terug in de begeleidende brief bij de conformverklaring van het bodemsaneringsproject.
   Bij een versnelde overdracht, leest u het bedrag en de minimale looptijd in de voorafgaande goedkeuringsbrief.
    
  • Als u uw bestaande zekerheid wil omzetten, bijvoorbeeld van een bankwaarborg naar een verpande rekening, controleert u vooraf het bedrag en de looptijd bij de dossierhouder. Zorg dat u het dossiernummer kan meedelen.
    
 2. Zowel bij een nieuw overdrachtsdossier, als bij een omzetting van de financiële zekerheid, maakt u een keuze tussen een verpande rekening, een bankwaarborg of een garantieverzekering.

  De OVAM werkt voor deze financiële zekerheden met vaste modelteksten. U vindt onze  modelteksten op deze pagina, rechts bij Publicaties.
   
 3. Op de eerste pagina van de modeltekst vult u de naam, het adres en eventueel het ondernemingsnummer in van de partij die de financiële zekerheid stelt.
   
 4. Het referentiedocument bij de financiële zekerheid is de verbintenis tot bodemsanering en eventuele nazorg. U neemt daarom het referentienummer van de verbintenis op in de modeltekst van de financiële zekerheid!
  Het referentienummer bestaat uit een samenvoeging van de datum van ondertekening van de verbintenis en het OVAM-dossiernummer. Bijvoorbeeld, u ondertekent de verbintenis op 25 september 2013. De grond maakt deel uit van dossier 12345. Het referentienummer wordt dan 2013.09.25/12345.
   
 5. U gaat met de ingevulde modeltekst van de financiële zekerheid naar een kredietinstelling of verzekeringsinstelling. De kredietinstelling of verzekeringsinstelling neemt de modeltekst over op eigen briefpapier en bezorgt de financiële zekerheid vervolgens aan de OVAM (t.a.v. Team Financiële zekerheden). Bij een verpande rekening zijn drie exemplaren nodig.