Werkwijze verbintenis

 1. Druk de blanco verbintenis af. Zorg dat de tekst goed leesbaar is. U vindt de modelteksten rechts op deze pagina. Gebruik het juiste type verbintenis bij de gekozen overdrachtsprocedure!
 2. Geef op de eerste pagina van de verbintenis aan of de partij die de verbintenis ondertekent, een vennootschap, een vereniging of natuurlijk persoon is. Vul de nodige gegevens in van deze partij: naam, adres,  ondernemingsnummer of rijksregisternummer enz.
 3. De kadastrale gegevens van de grond die u wilt overdragen, vult u in op de tweede pagina van de verbintenis.
 4. Onderaan elke pagina van de verbintenis vermeldt u het referentienummer en het OVAM-dossiernummer. Het referentienummer bestaat uit een samenvoeging van de datum van ondertekening van de verbintenis en het OVAM-dossiernummer. Ondertekent u de verbintenis bijvoorbeeld op 25 september 2013 en maakt de grond deel uit van dossier 12345, dan wordt het referentienummer van deze verbintenis 2013.09.25/12345.
 5. De partij die de verbintenis aangaat, ondertekent en dateert de verbintenis op de laatste pagina. Zij bezorgt de verbintenis aan de OVAM (t.a.v. Bodemonderzoek en -sanering - Financiële zekerheden).
  Opgelet: Als de verbintenis wordt aangegaan door een vennootschap of vereniging vraagt de OVAM informatie over de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Enkel personen met de bevoegdheid om de vennootschap of vereniging te vertegenwoordigen, ondertekenen de verbintenis. Duid op de laatste pagina aan op welke manier u deze informatie aanlevert.
  Bezorg de nodige documenten aan de OVAM waaruit blijkt dat de ondertekenaar bevoegd is om de vennootschap of vereniging te vertegenwoordigen.
  De controle kan ook door de notaris gebeuren. De notaris bevestigt deze controle door middel van een bevoegdheidsverklaring. In dit geval is het bezorgen van de statuten en benoeming niet nodig.