Wetgeving EVOA

Basisverordening over grensoverschrijdend transport van afvalstoffen:

Verordening 1013-2006

 

Verordening over het invullen van het kennisgevingsdocument en samenstellen dossier:

Verordening 669-2008

 

Verordeningen groene lijst:

De Verordening 664/2011/EG duidt mengsels van afvalstoffen aan die binnen de EU beschouwd worden als groene lijst afvalstoffen.

De Verordening 135/2012/EG wijzigt bijlage IIIB van de Verordening 1013/2006 en bevat aanvullende afvalstoffen van de 'groene lijst' in afwachting van een besluit tot opneming in de desbetreffende bijlagen van het Verdrag van Bazel of het OESO-Besluit. Deze bijlage IIIB is enkel geldig binnen de EU

 

Verordeningen uitvoer naar niet-OESO-landen:

Verordening 1418-2007

Verordening 740-2008

Verordening 967-2009

Verordening 837-2010

Verordening 674-2012

Verordening 733-2014