Wijziging standaardprocedure bodemsaneringsproject en beperkt bodemsaneringsproject

  • 28 september 2021

In cocreatie met VEB en VOBAS wijzigde de OVAM de standaardprocedure voor bodemsaneringsproject en beperkt bodemsaneringsproject. De inwerkingtreding is 1 oktober 2021. Er is een overgangsperiode voorzien. Rapporten die ingediend worden vanaf 1 maart 2022 moeten voldoen aan de nieuwe standaardprocedure.

Overgangsperiode

Voor rapporten die u indient na 1 oktober 2021 en voor 1 maart 2022 kan u zelf kiezen om te werken volgens de oude of de nieuwe standaardprocedure.

Let op, het is niet mogelijk om beide standaardprocedures te combineren. Vermeld in elk rapport daarom duidelijk welke versie van de standaardprocedure werd gebruikt om het rapport op te stellen.

Wat is er veranderd?

De standaardprocedure werd grondig herwerkt:

  • De standaardprocedures voor bodemsaneringsproject en beperkt bodemsaneringsproject zijn samengevoegd tot één standaardprocedure.
  • Herhaling van wetteksten en andere procedures is zoveel mogelijk vermeden.
  • De begrippen bindend, richtinggevend en adviserend zijn geïntroduceerd.

U vindt de nieuwe versie van de standaardprocedure hier: www.ovam.be/standaardprocedures. Ook de bijhorende codes van goede praktijk en andere documenten zullen hier binnenkort worden gepubliceerd.