Woonzone Hubert Van de Vijverstraat en Spletterenstraat in Lokeren

 

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone bestaat uit 9 percelen, verdeeld over 2 locaties. De eerste locatie is gelegen aan de Hubert Van de Vijverstraat 15 tot 19 en 26 tot 34 en de tweede locatie betreft een perceel aan de Spletterenstraat 28.

Alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op de gronden aan de Hubert Van de Vijverstraat was er vroeger een stortplaats voor inerte afvalstoffen. Aan de Spletterenstraat was er vroeger een bedrijf voor het verwerken van varkens- en koehaar.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 15 december 2017 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

Het site-onderzoek wordt op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd. De eventuele sanering zal door de OVAM ge(pre)financierd worden.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

Op één grond aan de Hubert Van de Vijverstraat werd er in het verleden reeds een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd. Er werden verhoogde waarden aan kwik vastgesteld in het vaste deel van de bodem. De bodemverontreiniging zal tijdens het site-onderzoek verder in kaart gebracht worden om een uitspraak te kunnen doen over de ernst van de bodemverontreiniging.

Wat is de planning?

De bodemsaneringsdeskundige start met plaatsbezoeken in de loop van februari 2018. Hierna wordt er een planning voor het veldwerk opgemaakt.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.