Woonzone voormalige textielfabriek Lejour in Waarschoot

 

Waar is de woonzone gelegen?

Deze woonzone is gelegen aan de Lejourstraat, Guldeland en de Kerkstraat in Waarschoot. In totaal worden 30 percelen opgenomen in deze woonzone.

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Het site-onderzoek spitste zich toe op de historische activiteiten afkomstig van de voormalige textielfabriek Lejour. Momenteel is de site verkaveld en zijn de betrokken percelen bijna allemaal bewoond.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat 31 mei 2017 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

De OVAM is opdrachtgever van het site-onderzoek dat werd uitgevoerd door de erkend bodemsaneringsdeskundige Envirosoil NV.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

Er werden verspreid over het terrein stalen van het vaste deel van de aarde en van het grondwater genomen.
Er werd een verhoging van zware metalen (koper, lood, nikkel, zink en chroom) en van benzo(a)pyreen vastgesteld maar de bodemsaneringsnorm wordt niet overschreden.
De verhoogde concentraties worden gelinkt aan het bouwpuin, gebruikt om het terrein te nivelleren in de periode 1971 – 1988.
Er werd geen bodemverontreiniging vastgesteld waarvoor verder bodemonderzoek noodzakelijk was. Er zijn geen verdere maatregelen nodig.

Het siteonerzoek werd conform verklaard op 30 maart 2018. Rechts van deze pagina vindt u het conformiteitesattest.

 

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.