Workshop Voedseldistributieplatformen en Logistiek:

  • 20 mei 2019

De afgelopen jaren ontvingen sociale organisaties die actief zijn in de herverdeling van voedseloverschotten alsmaar meer giften vanuit de voedingsindustrie en -distributie. Dit is zowel vanuit sociaal oogpunt als vanuit afvalvermijding een positieve evolutie. Door de volumestijging en het goeiend aantal schenkers wordt het organisatorisch uiteraard niet eenvoudiger. Het kanaliseren van de overschotten is een complexe uitdaging geworden. Hoe kunnen de logistieke sector en een technologie platform hiervoor een oplossing bieden? In deze workshop van OVAM, Departement Omgeving, VIL, Rebel en Vengo wordt hier dieper op ingegaan.

6 juni 2019, van 10-12u bij de OVAM.

Inschrijvingen voor 5 juni, mail: willy.sarlee@ovam.be

Programma workshop