Zoeken naar adressen of percelen

zoeken naar adres of percelen start

De zoekfunctie 'Zoek naar adressen of percelen' werkt met suggesties. Voor een adressuggestie zijn minstens twee karakters nodig, voor een perceelsuggestie minstens 4 cijfers.

Zoeken op adres: vul in het venster een adres of een deel van een adres in. Dit kan zowel:

  • de naam of een deel van de naam van een stad, gemeente, dorp, deelgemeente of gehucht zijn;
  • een postcode;
  • een adres al of niet volledig.

Zoeken op percelen: gebruik hiervoor volgende notatie bv. 11001B0001/00A000
dit is gemeentenummer, sectie, grondnummer, bisnummer, exponent1, en exponent2
Spaties zijn niet toegelaten.
Indien er geen exponent1 aanwezig is, vervang deze door een underscore '_'  dus 11001B0001/00_000

In de suggestie worden zowel huidige als gemuteerde percelen voorgesteld. Bij de gemuteerde percelen wordt het mutatiejaar tussen haakje vermeld.

De adres- of perceelsuggestie toont de eerste vijf best passende resultaten. Staat uw adres of perceel er niet tussen, vervolledig dan het adres/perceel tot u wel een match vindt.

Door te klikken op de suggestie, zoomt u in op de kaart. U kan uiteraard ook de tekst voluit schrijven en op het loepicoontje klikken. Uw zoekpunt wordt op de kaart aangeduid met een home-icoontje.
home icoon

In de zoekbalk verschijnen een aantal nieuwe symbolen.
 

zoeken op adres of percelen

Klikken op het kruisje, verwijdert het home-icoontje. U blijft wel ingezoomd op het zoekresultaat.
Klikken op het v-tje geeft een overzicht van je ingevoerde zoekacties. Door te klikken op een eerdere zoekactie, zoomt u in de kaart in op deze eerder gezochte locatie.
Door te klikken op het pijltje naar links keert u terug naar een vorige zoekactie. Door te klikken op het pijltje naar rechts gaat u naar een volgende zoekactie.